การประชุม Pediatric Radiology

ตามที่รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระ 90 ปีรังสีไทย วันที่ 28 มกราคม 2561 นั้น ในการนี้ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดประชุม Pediatric Radiology " New concepts, practical points and patient care in pediatrics" ในวันที่ 28 มกราคม 2561 ณ ห้อง อดิเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Download กำหนดการประชุม

Download รายละเอียดการประชุม

บทความที่น่าสนใจ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย