แจ้งสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยทุกท่านทราบ

แจ้งสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยทุกท่านทราบ 

1. หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัว  เช่น

2. รายชื่อสมาชิกลำดับที่ 2128-2173 กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล เพื่อความถูกต้อง (ตัวอักษรสีน้ำเงิน)

บทความที่น่าสนใจ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย