การประชุมใหญ่ทางวิชาการ ครั้งที่ 56/2562

RCRT-RST 2019

Challenging of Radiology Service in Thailand 4.0

ขอเชิญ รังสีแพทย์ รังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ พยาบาล และ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ท่านสามารถคลิกเพื่อลงทะเบียนออนไลน์และชมข้อมูลได้ที่  www.rcrt.or.th/rcrt-rst2019

   

บทความที่น่าสนใจ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย