ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยโดยได้รับการยกเว้นค่าสมาชิก

ประกาศจากรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

ขอเชิญชวนแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักรังสีเทคนิค พยาบาล ผู้ที่ทำงานในด้านรังสีวิทยาสาขาใดสาขาหนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี สมัครสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562

Download 

 คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก

* สามารถส่งใบสมัครได้ที่*

อีเมล์  : secretary1@radiologythailand.org

แฟ็กซ์ : 02-716-5964 

หรือ ส่งใบสมัครมาที่  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเบอร์ : 02-7166583

บทความที่น่าสนใจ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย