ความรู้พื้นฐานเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ

"การให้ความสนใจและทำความเข้าใจความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ของเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ สิ่งที่ได้เรียนรู้ได้ หรือนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อการทำงาน"

แมกเนติกเรโซแนนซ์อิมเมจจิง (Magnetic resonance imaging) หรือ เครื่องสร้างภาพเรโซแนนซ์แม่เหล็ก  หรือ ที่เรียกกันทั่วไปว่า เครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ หรือ เครื่องเอ็มอาร์ไอ (MRI) 

เครื่องสร้างภาพชนิดนี้ เป็นเครื่องสร้างภาพทางการแพทย์ที่ได้รับความนิยม นำมาใช้ประกอบการตรวจวินิจฉัยอวัยวะตามส่วนต่างๆของร่างกาย สามารถตรวจอวัยวะได้หลายระนาบ (multiplanar) แยกความแตกต่างของเนื้อเยื่อได้ดี การตรวจด้วยเครื่องตรวจนี้มีความปลอดภัย เนื่องจากไม่ได้มีการใช้รังสีชนิดที่ทำให้เกิดการแตกตัวเป็นประจุ (non ionizing radiation) ซึ่งรังสีดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตในระหว่างการสร้างภาพได้

การให้ความสนใจและทำความเข้าใจความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ของเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้อ่าน สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อการทำงาน การตรวจวินิจฉัย หรือ การแปลผลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ได้ต่อไป

https://www.gotoknow.org/posts/662325

เอกสาร Download ไฟล์ PDF สามารถ click ด้านล่าง นะครับ
20190628133909.pdf

 

บทความที่น่าสนใจ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย