ม.รังสิต เปิดคณะรังสีเทคนิค แห่งแรกของ ม.เอกชนไทย

ม.รังสิต เปิดคณะรังสีเทคนิค แห่งแรกของ ม.เอกชนไทย ตอบสนองความต้องการของตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดคณะรังสีเทคนิค ภาคการศึกษา 1/2559 เป็นแห่งแรกของมหาวิทยาลัยเอกชน และเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่บริหารจัดการแบบคณะ มุ่งตอบสนองความต้องการของตลาด นับเป็นก้าวสำคัญของรังสีเทคนิคไทย  

รศ.มานัส มงคลสุข คณบดีคณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

ข้อมูลจาก : http://m.eduzones.com/content.php?id=155558

 

บทความที่น่าสนใจ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย