ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ 
รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 
ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 
2 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์: (02) 716 6583
โทรสาร: (02) 716 5964

อีเมล์ติดต่อ
[email protected]

แผนที่และการเดินทาง

 

บทความที่น่าสนใจ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย