ประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 23 -25 มีนาคม 2560

ในหัวข้อเรื่อง Problem Solving in Radiology

รายละเอียดสามารถติดตามได้ที่ http://www.rcrt.or.th./RCRT2017/rcrt_home.php

บทความที่น่าสนใจ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย