สำหรับประชาชนทั่วไป

ความรู้

การตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมกราฟฟี่

การตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมกราฟฟี่

โดย พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ

บทความที่น่าสนใจ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย