สมัครสมาชิกกับรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

ข้อมูลล็อกอิน
อีเมล์นี้จะใช้เป็นอีเมล์ล็อกอินของคุณ กดเพื่อตรวจสอบ
รหัสผ่านต้องมีความยาวตั้งแต่ 6 ตัวอักษรขึ้นไป และไม่เกิน 16 ตัวอักษร,
ประกอบด้วย A-Z, a-z, 0-9, = ! - @ . _ * เท่านั้น
ข้อมูลส่วนตัว

ไฟล์ .jpg, .jpeg, .png; ขนาดไม่เกิน 1MB เท่านั้น

นโยบายในการเป็นสมาชิกของรังสีวิทยาสมาคม

สมาชิกของรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยมีสิทธิและหน้าที่ตาม ข้อบังคับ รังสิวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2 (2557) หมวดห้า ข้อ 13 - ข้อ 16 และหมวดแปด ว่าด้วยการเลือกตั้ง รายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูได้จากเอกสารข้อบังคับทั้งหมดของสมาคมฯ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสความปลอดภัย
สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย