รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

งานประชุมวิชาการรังสีสัญจรภาคอิสาน ณ โรงพยาบาลสกลนคร
จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561

ข่าวสาร / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุม

ความรู้

หน้าแรก 8

รังสีแพทย์คือใคร

รังสีแพทย์ (radiologist) เป็นแพทย์ที่เรียนจบเฉพาะทางด้านรังสีวิทยา เชี่ยวชาญในด้านการวินิจฉัยโรคโดยอ

หน้าแรก 9

แนวทางการตรวจทางรังสีวิทยาในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อทางเดินปัสสาวะส่วนบน

พวกเรารังสีแพทย์ที่จบมาหลายปีแล้วทราบหรือไม่คะว่า แนวทางการตรวจทางรังสีวิทยาในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อทาง