logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

Menu

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นที่ปรึกษา กับสมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ในการจัดโครงการประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 17

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

จึงขอเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ณโรงแรมสุนีย์แกรนด์จังหวัดอุบลราชธานี พบกับกิจกรรมพิเศษ ของรางวัลมากมาย การออกร้านแสดงนิทรรศการจากบริษัทต่างๆ โปสเตอร์วิชาการ และเนื้อหาวิชาการที่เพียบพร้อมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สมัครลงทะเบียนง่ายๆ เพียงกรอกใบสมัครแล้วส่งทาง ได้ทาง ช่องทาง LINE Application สมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย หรือ email : smrt1990thailand.gmail.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 083-7798030

Go to website : http://www.smrtthailand.com/main.php

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นที่ปรึกษา กับสมาคมรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ในการจัดโครงการประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 17 1