logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

radiologythailand member

ข่าวสาร

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร 118

แนวทางการใช้เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคลทางการแพทย์ ตามลำดับความเสี่ยงน้อย-ความเสี่ยงสูงมาก. โดย รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ข่าวสาร 119

การสมัครเข้าร่วมการประชุม IAEA International Conference on Advances in Radiation Oncology (ICARO-3) ในวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 (เลื่อนมาจากเดิม 23-26 กุมภาพันธ์ 2564) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

ด้วยรังสีวิทยาสมาคมแห่งปร

ข่าวสาร 120

ประกาศ เรื่อง ความคืบหน้าการจัดประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปีครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๓ ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

ข่าวสาร 123

ประชุมวิชาการร่วมกับรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่17 27-29 พ.ย. – พร้อมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยงานรังสีวิทยาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562

รพ.50 พรรษา รพ.เขื่องใน ร

ข่าวสาร 135

8th Medical Fair Thailand

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศ

บทความที่น่าสนใจ