logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

RCRT Member No2844

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ 6

สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทยจัดการประชุม วิชาการประจําปี TMPS ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน ในหัวข้อ “Medical Physics for Sustainable Healthcare”

โดยสามารถดูรายละเอียด เพิ

บทความที่น่าสนใจ