logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

2406

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

SEACOMP ครั้งที่ 19

สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์นักฟิสิกส์การแพทย์ภาคพื้นอาเซียน (SEACOMP) ครั้งที่ 19 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2564

สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไท

บทความที่น่าสนใจ