logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

2420

ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ 30

ขอเชิญชวนสมาชิก ตอบเเบบสอบถามสั้นๆสนุก เพื่อวัดเรื่องของ Work-life balance ของพวกเราที่อยู่ในวงการรังสี ทางรังสีวิทยาสมาคมเเละราชวิทยาลัยจะได้นำผลวิเคราะห์มาสรุปให้ทราบกันภายหลัง.

ตอบแบบสอบถาม ที่นี่