logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

2420

เรียน ผู้ลงทะเบียนงานประชุม RCRT-RST 2020 ทุกท่าน

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม ในงานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2563 รูปแบบออนไลน์ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ท่านสามารถติดตามข่าวสารของการประชุมผ่านทางอีเมลล์ของท่าน และ เว็บไซต์ของการประชุม https://www.rcrt.or.th/rcrt-rst2020/

เรียน ผู้ลงทะเบียนงานประชุม RCRT-RST 2020 ทุกท่าน 1
เรียน ผู้ลงทะเบียนงานประชุม RCRT-RST 2020 ทุกท่าน 2

เนื่องด้วย Siemens Healthineers Global ได้จัดให้มีงานประชุมวิชาการ 11th MAGNETOM World Summit ในรูปแบบ Virtual webinar

โดยมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล, ความรู้, เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยรอยโรคของผู้ป่วย, การรักษาและติดตามผลการรักษา ด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน พฤศจิกายน 2563

ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเบื้องต้น ดังเช่น

Deep Learning Image Reconstruction
Cardiovascular MRI Today and Tomorrow
Quantitative, robust Neuro MR
The Integration of MRI in Radiation Therapy
Transforming Care Delivery

โดยรูปแบบในการสัมมนาออนไลน์  จัดขึ้นโดยเน้นความสะดวกของผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่  รังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค และ บุคลากรทางด้านรังสีวิทยา  เป็นหลัก โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่าน

สามารถเลือกเข้าฟังการสัมมนาเฉพาะหัวข้อที่สนใจ และสามารถรับชมย้อนหลังในวันเวลาที่เหมาะสมรวมถึง การแสดงนิทรรศการในรูปแบบ Virtual Booth and Conference  และ Live Q&A

เพื่อเติมประสบการณ์ในรูปแบบใหม่กับผู้เข้าร่วมสัมมนา

ช่องทางการเข้าร่วมงานสัมมนา;  https://www.magnetomworld.siemens-healthineers.com/magnetom-world-summit

เนื่องด้วย Siemens Healthineers Global ได้จัดให้มีงานประชุมวิชาการ 11th MAGNETOM World Summit ในรูปแบบ Virtual webinar 3
เนื่องด้วย Siemens Healthineers Global ได้จัดให้มีงานประชุมวิชาการ 11th MAGNETOM World Summit ในรูปแบบ Virtual webinar 4

ประกาศเรื่อง : การเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปีครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๓

Download : ประกาศเรื่อง  การเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปีครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๓ 

ประกาศเรื่อง : การเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปีครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๓ 5

รังสีวิทยาสมาคมเเห่งประเทศไทยจะสนับสนุนทุนเเก่ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือ เอก ในสาขาฟิสิกส์ทางการเเพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการประชุม 20 th Asia-Oceania congress of Medical Physics

ในการเข้าร่วม
1.นำเสนอผลงานวิชาการเเบบposter หรือ oral จำนวนสองท่าน ท่านจะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และ ค่าที่พักจำนวนสามวัน
2.เข้าร่วมประชุมวิชาการโดยมิได้นำเสนอผลงานวิชาการ จำนวนสามท่าน จะได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียน

ทั้งสองกรณีจะต้องส่งอีเมล์ประวัติการศึกษาเเละผลงานวิชาการเเละเเสดงข้อความที่ยืนยันว่าท่านจะนำประโยชน์ที่ได้จากการประชุมไปใช้อย่างไรในอนาคต เมื่อได้รับพิจารณาทุนเเล้วจะต้องส่งหนังสือยืนยันจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือประจำหลักสูตรมาด้วย ผู้ที่ได้รับทุนต้องไม่ได้รับทุนจากที่อื่น

การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ภูเก็ตระหว่างวันที่ 3-5ธค 2563
(https://www.aocmp-seacomp2020.com)
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือเเจ้งความประสงค์ในการรับทุนได้ที่ เลขานุการรังสีวิทยาสมาคม 02-7166583  
อีเมล์ [email protected]
กำหนดส่งเอกสารสมัครก่อนวันที่ 28 กค.2563 และจะประกาศผลในเฟซบุ้คของรังสีวิทยาสมาคมในวันที่1สค.2563

เรียนสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ที่เคารพ

ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน.
ด้วยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ ขอความร่วมมือจากพี่น้อง ชาวรังสีวิทยา ช่วยส่ง ภาพกิจกรรมที่ท่านได้ทำในหน่วยงานในช่วงเกิด โควิด-19 เช่น กิจกรรม หรือ นวัตกรรม หรือ เรื่องเล่าโควิด-19

โดยส่งข้อมูลโดยตรง รศ.ดร.เพชรากร หาญพานิชย์ [email protected]

โดยรูปหรือเรื่องที่ผ่านการพิจารณา จะนำไปเผยแพร่ใน จุลสารฉบับพิเศษ พร้อมระบุที่มา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ.

แนวทางการใช้เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคลทางการแพทย์ ตามลำดับความเสี่ยงน้อย-ความเสี่ยงสูงมาก. โดย รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

แนวทางการใช้เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคลทางการแพทย์ ตามลำดับความเสี่ยงน้อย-ความเสี่ยงสูงมาก. โดย รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 7
แนวทางการใช้เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคลทางการแพทย์ ตามลำดับความเสี่ยงน้อย-ความเสี่ยงสูงมาก. โดย รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 8
แนวทางการใช้เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคลทางการแพทย์ ตามลำดับความเสี่ยงน้อย-ความเสี่ยงสูงมาก. โดย รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 9
แนวทางการใช้เครื่องป้องกันร่างกายส่วนบุคคลทางการแพทย์ ตามลำดับความเสี่ยงน้อย-ความเสี่ยงสูงมาก. โดย รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 10

การสมัครเข้าร่วมการประชุม IAEA International Conference on Advances in Radiation Oncology (ICARO-3) ในวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 (เลื่อนมาจากเดิม 23-26 กุมภาพันธ์ 2564) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย

ด้วยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้เสนอชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประชุม IAEA International Conference on Advances in Radiation Oncology (ICARO-3) ในวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 (เลื่อนมาจากเดิม 23-26 กุมภาพันธ์ 2564) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมทบทวนบทบาทและแนวโน้มในการนำนวัตกรรมด้านฟิสิกส์การแพทย์ หรือนวัตกรรมในระดับโมเลกุลและชีวภาพ มาใช้ร่วมกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาทางคลินิก รวมถึงได้เรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในกระบวนการประกันคุณภาพทางด้านรังสีรักษา ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมประชุมควรเป็นนักมะเร็งวิทยารังสี  นักชีววิทยารังสี นักฟิสิกส์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไปที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา รวมทั้งควรสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ทางรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ไม่ได้มีการให้ทุนเพื่อเข้าร่วมประชุมนี้ แต่ทางเจ้าภาพ (IAEA) มี 1 ทุนสำหรับประเทศไทยผ่านมาทางสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งผู้ที่จะได้รับคัดเลือกในการรับทุนดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและบทบาทสำคัญต่อเรื่องข้างต้น พร้อมกันนี้ ได้แนบเอกสาร Information Sheet ซึ่งมีรายละเอียดพร้อมกับใบสมัครแบบต่างๆในตอนท้าย คือ Form A: สมัครเป็น participant เท่านั้น, Form B: มีการ submit paper ร่วมด้วย, และ Form C: หากประสงค์จะขอทุนจาก IAEA  โดยใบสมัครทุกแบบจะต้องส่งมาถึงรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เพื่อนำส่งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ซึ่งจะเป็นผู้ยื่นใบสมัครทั้งหมดต่อ IAEA    

หมายเหตุ: 1) การประชุมนี้ไม่มีค่าลงทะเบียน, 2) ทาง IAEA จะเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าประชุมตามคุณสมบัติของผู้สมัคร หากสมาชิกท่านใดได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุม ทาง IAEA จะแจ้งให้ทราบและส่งเอกสารให้ท่านโดยตรงทาง email, 3) Deadline ต่างๆใน Information sheet เป็นกำหนดเวลาที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติต้องส่งเอกสารให้ IAEA  แต่กำหนดเวลาที่สมาชิกต้องส่งเอกสารให้รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยคือวันที่ 29 มิถุนายน 2563

Download Information sheet

ประกาศ เรื่อง ความคืบหน้าการจัดประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปีครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๓ ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ เรื่อง ความคืบหน้าการจัดประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปีครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๓ ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ 11