logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

RCRT Member No2844

แจ้งประกาศและประชาสัมพันธ์

เรื่อง การประชุม First Thailand conference AI in Medical Imaging.

ด้วยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจะมีการจัดการประชุม First Thailand conference AI in Medical Imaging ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 รูปแบบการจัดงานจะเป็นในรูปแบบonline ผ่านระบบ Zoom Webinar ซึ่งจะมีการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่น่าสนใจมากมาย สำหรับทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว สามารถกดลงทะเบียนผ่านช่องทางลิงค์ที่แนบมา หรือสามารถสแกน QR code ผ่านโปสเตอร์การประชุม เพื่อลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

IBUS Course 2020, Athens Greece, June 11th – 13th , 2020, IASO Hospital

On behalf of the Organizing Committee, we are honored and delighted to announce you that the IBUS Course 2020 – Multimodality Breast Imaging and Image – Guided Interventions will be held in Athens, Greece on June 11th – 13th , 2020 at IASO Hospital.

The Course is arranged by IBUS and the Scientific Society of Mastology Treatment Support (E.M.E.I.S.). It is also recommended by the European School of Oncology (ESO).

The course is suitable for clinicians with basic and advanced knowledge, and consists of lectures, interactive case studies and practical “hands-on” workshop sessions. Topics have been selected to provide a broad information base in which breast imaging techniques, interpretation criteria and interventional procedures are integrated to reflect recent technological improvements. The “hands-on” workshops form an essential part of the course, and provide the opportunity to participate in teaching sessions with faculty members.

IBUS Course 2020, Athens Greece, June 11th - 13th , 2020, IASO Hospital 7
IBUS Course 2020, Athens Greece, June 11th - 13th , 2020, IASO Hospital 8

ประชุมวิชาการร่วมกับรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่17 27-29 พ.ย. – พร้อมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยงานรังสีวิทยาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562

รพ.50 พรรษา

รพ.เขื่องใน

รพ. วารินชำราบ

รพ. สำโรง

12TH GLOBAL HANDS-ON MUSCULOSKELETAL MRI & ULTRASOUND CONGRESS FOR RADIOLOGISTS 2020

RCRT-AIRP Radiologic Pathology

RCRT-AIRP Radiologic Pathology 103

ด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ American Institute of Radiologic Pathology (AIRP) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม RCRT-AIRP IV: Chest and Pediatric ระหว่าง วันเสาร์ที่ 15 – วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ถนนราชด าริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 ของการประชุม RCRT-AIRP Radiologic Pathology (RadPath) Correlation Course Series โดยวิทยากรชั้นน าจาก AIRP

AIRP (ชื่อเดิม AFIP – Armed Forces Institute of Pathology) เป็นองค์กรการศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง ชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาและของโลก มีการสั่งสมองค์ความรู้ และวัตถุดิบการเรียนการสอนจากทั่วโลกมายาวนาน ในแง่ ของพยาธิวิทยาของระบบต่างๆในร่างกาย และในเชิงความสัมพันธ์ของพยาธิวิทยาและรังสีวิทยา ซึ่งความรู้และความเข้าใจทาง พยาธิวิทยาที่ถูกต้องมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเรียนรู้ทางรังสีวิทยาที่มีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้ว ระบบการเรียนการ สอนเพื่อเป็นรังสีแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดานั้น ผู้เรียน จะมาเข้าเรียน AIRP RadPath Correlation Course เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อการนำไปสู่การเป็นรังสีแพทย์ที่สมบูรณ์แบบ

ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของการนำองค์ความรู้ที่ AIRP สั่งสมมานานกว่า 60 ปี มาสอนใน ประเทศไทย โดยจะแบ่งการเรียนเป็นครั้งละ 4 วัน จำนวน 4 ครั้ง ( 1 รอบ) เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาของทุกระบบ ใกล้เคียง กับที่สอนในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้รังสีแพทย์ไทย รังสีแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งพยาธิแพทย์ และ แพทย์ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องและสนใจ แต่ไม่มีโอกาสไปเข้าเรียนคอร์สนี้ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยได้แนบก าหนดการประชุม และค่าลงทะเบียนมาพร้อมกับจมหมายฉบับนี้และ ขอเชิญชวนแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของการประชุมได้ที่ http://www.rcrt.or.th/AIRP4/speaker.php

ในนามของคณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ อันดีจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัญชลี ชูโรจน์)

ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด ตารรางการประชุม
ดาวน์โหลด อัตราค่าลงทะเบียน

 

AAR 2017

AAR 2017 104

AAR 2017 ORGANISING CHAIRMAN MESSAGE

DR. AMRAN A RAHMAN

Dear Colleagues and Friends

I am delighted to welcome you to the 18th Congress of the ASEAN Association of Radiology (AAR 2017) to be held from September 28th to 30th 2017 in Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. 

College of Radiology of Malaysia is extremely proud to host this biennial event which among its aims are to promote cooperation in scientific exchanges and establish closer professional rapport in the region. For this meeting, the theme is ‘Across Borders, Envisioning the Future’. This meeting will incorporate the annual Malaysian Congress of Radiology (MCOR) and for the first time, 4 concurrent tracks are put up to give equal opportunity to the SIG (special interest group) to showcase the respective subspecialty. The interventional SIG through Malaysian Society of Interventional Radiology (MYSIR) will also conduct its annual scientific meeting during the congress. The lectures will include refresher sessions, reporting issues and overview of new developments amongst others. Delegates are also in a treat as the meeting will have speakers from the Radiological Society of North America (RSNA) and the Asian Oceanian Society of Radiology (AOSR) through the joint International Visiting Professor (IVP) program as well as the Asian Oceanian School of Radiology (AOSOR) joint session. 

The venue is in the heart of Kuala Lumpur, a city of contrast and diversity. It is merely a five minute walk to the iconic Petronas Twin Towers and Kuala Lumpur Tower. Getting around in Kuala Lumpur is relatively easy with good transport infrastructure. 

I would like to take this opportunity to thank everyone in the organising committee, invited faculty and sponsors for the support and contributions to the meeting. 

Once again I extend my warm greetings to all participants, I believe you will enjoy the meeting and the beautiful city of Kuala Lumpur.

ABOUT THE CONGRESS

This congress will be an interesting and exciting platform for everyone to share their research, experience and knowledge with others and it will be a platform for us to enhance our academic and clinical collaboration with the rest of the world especially with great contribution by all our friends from RSNA / AOSR International Visiting Professor (IVP) and AOSOR members. 

The format for the congress includes various Special Interest Group sessions, industry sponsored symposia, oral presentations, poster presentations, AAR-AOSOR Conjoint session and RSNA / AOSR International Visiting Professor (IVP). The comprehensive multi-concurrent session format of the programme is designed to provide sponsors and exhibitors with maximum access to delegates throughout the congress’ duration and with associated advertising and promotional opportunities.

ORGANISING & SCIENTIFIC COMMITTEE

AAR

Organising Chairman
Dr Amran Abdul Rahman
Scientific Chairman
Prof Dr Norlisah Mohd Ramli

SCIENTIFIC COMMITTEE

Body Imaging
Dr Umarani Ann Ranjini Sivarajan
Breast
Dr Shantini A Arasaratnam
Cardiac
Dr Norzailin Abu Bakar
Molecular Imaging
Professor Dato’ Dr Abdul Jalil Nordin
Musculoskeletal
Dr Maizatul Jamny Mahmood
Neuroradiology
Professor Dr Kartini Rahmat
Paediatric
Dr Zaleha Abd Manaf

Trade and Exhibitions
Dr Abdul Rahman Mohamad
IT Committee
Dr Hafiz Git Kim Ann

RSNA / AOSR IVP COORDINATORS

Dr Farhana Fadzli – UM
Dr Aida Widure – UKM
Dr Ahmad Tarmizi Musa – USM
Dr Ezamin Abdul Rahim – UPM

MYSIR

Organising Chairman
Assoc Prof Dr Rozman Zakaria
Scientific Chairman
Dr Anis Shafina Mahfudz
Committee
Dr Nik Azuan Nik Ismail
Dr Nur Adura Yaakup

Link to the websithttp://www.aar2017.com

Facebook page https://www.facebook.com/RadiologyAAR2017/Dear Colleagues and Friends

I am delighted to welcome you to the 18th Congress of the ASEAN Association of Radiology (AAR 2017) to be held from September 28th to 30th 2017 in Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. 

College of Radiology of Malaysia is extremely proud to host this biennial event which among its aims are to promote cooperation in scientific exchanges and establish closer professional rapport in the region. For this meeting, the theme is ‘Across Borders, Envisioning the Future’. This meeting will incorporate the annual Malaysian Congress of Radiology (MCOR) and for the first time, 4 concurrent tracks are put up to give equal opportunity to the SIG (special interest group) to showcase the respective subspecialty. The interventional SIG through Malaysian Society of Interventional Radiology (MYSIR) will also conduct its annual scientific meeting during the congress. The lectures will include refresher sessions, reporting issues and overview of new developments amongst others. Delegates are also in a treat as the meeting will have speakers from the Radiological Society of North America (RSNA) and the Asian Oceanian Society of Radiology (AOSR) through the joint International Visiting Professor (IVP) program as well as the Asian Oceanian School of Radiology (AOSOR) joint session. 

The venue is in the heart of Kuala Lumpur, a city of contrast and diversity. It is merely a five minute walk to the iconic Petronas Twin Towers and Kuala Lumpur Tower. Getting around in Kuala Lumpur is relatively easy with good transport infrastructure. 

I would like to take this opportunity to thank everyone in the organising committee, invited faculty and sponsors for the support and contributions to the meeting. 

Once again I extend my warm greetings to all participants, I believe you will enjoy the meeting and the beautiful city of Kuala Lumpur.

ABOUT THE CONGRESS

This congress will be an interesting and exciting platform for everyone to share their research, experience and knowledge with others and it will be a platform for us to enhance our academic and clinical collaboration with the rest of the world especially with great contribution by all our friends from RSNA / AOSR International Visiting Professor (IVP) and AOSOR members. 

The format for the congress includes various Special Interest Group sessions, industry sponsored symposia, oral presentations, poster presentations, AAR-AOSOR Conjoint session and RSNA / AOSR International Visiting Professor (IVP). The comprehensive multi-concurrent session format of the programme is designed to provide sponsors and exhibitors with maximum access to delegates throughout the congress’ duration and with associated advertising and promotional opportunities.

ORGANISING & SCIENTIFIC COMMITTEE

AAR

Organising Chairman
Dr Amran Abdul Rahman
Scientific Chairman
Prof Dr Norlisah Mohd Ramli

SCIENTIFIC COMMITTEE

Body Imaging
Dr Umarani Ann Ranjini Sivarajan
Breast
Dr Shantini A Arasaratnam
Cardiac
Dr Norzailin Abu Bakar
Molecular Imaging
Professor Dato’ Dr Abdul Jalil Nordin
Musculoskeletal
Dr Maizatul Jamny Mahmood
Neuroradiology
Professor Dr Kartini Rahmat
Paediatric
Dr Zaleha Abd Manaf

Trade and Exhibitions
Dr Abdul Rahman Mohamad
IT Committee
Dr Hafiz Git Kim Ann

RSNA / AOSR IVP COORDINATORS

Dr Farhana Fadzli – UM
Dr Aida Widure – UKM
Dr Ahmad Tarmizi Musa – USM
Dr Ezamin Abdul Rahim – UPM

MYSIR

Organising Chairman
Assoc Prof Dr Rozman Zakaria
Scientific Chairman
Dr Anis Shafina Mahfudz
Committee
Dr Nik Azuan Nik Ismail
Dr Nur Adura Yaakup

Link to the websithttp://www.aar2017.com

Facebook page https://www.facebook.com/RadiologyAAR2017/

AAR 2017 105
AAR 2017 106
AAR 2017 107
AAR 2017 108
AAR 2017 109

The 73rd Korean Congress of Radiology (KCR 2017)

The 73rd Korean Congress of Radiology (KCR 2017) 110
Congress TitleThe 73rd Korean Congress of Radiology (KCR 2017)
DateOctober 25 (Wed) – 28 (Sat), 2017
VenueCoex, Seoul, Korea Location
Official LanguageEnglish & Korean
Hosted byThe Korean Society of Radiology
Secretariat OfficeInSession International Convention Service, Inc.
4 Fl., 10, Yeoksam-ro 7-gil, Gangnam-gu, Seoul 06244, KoreaE-mail: [email protected]Tel: +82-2-3452-7241Fax: +82-2-521-8683
Important DatesAbstract Submission Ends  May 31 (Wed), 2017Abstract Acceptance NoticeJuly 5 (Wed), 2017Presenter Registration EndsJuly 31 (Mon), 2017Early Registration EndsJuly 31 (Mon), 2017Pre-registration EndsAugust 31 (Thu), 2017Hotel Reservation EndsAugust 31 (Thu), 2017

For further detail please visit http://www.kcr4u.org/