logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

radiologythailand member

ประชุมวิชาการร่วมกับรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่17 27-29 พ.ย. – พร้อมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยงานรังสีวิทยาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562

รพ.50 พรรษา

รพ.เขื่องใน

รพ. วารินชำราบ

รพ. สำโรง

RCRT-AIRP Radiologic Pathology

RCRT-AIRP Radiologic Pathology 96

ด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ American Institute of Radiologic Pathology (AIRP) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม RCRT-AIRP IV: Chest and Pediatric ระหว่าง วันเสาร์ที่ 15 – วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ถนนราชด าริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 ของการประชุม RCRT-AIRP Radiologic Pathology (RadPath) Correlation Course Series โดยวิทยากรชั้นน าจาก AIRP

AIRP (ชื่อเดิม AFIP – Armed Forces Institute of Pathology) เป็นองค์กรการศึกษาที่เก่าแก่และมีชื่อเสียง ชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาและของโลก มีการสั่งสมองค์ความรู้ และวัตถุดิบการเรียนการสอนจากทั่วโลกมายาวนาน ในแง่ ของพยาธิวิทยาของระบบต่างๆในร่างกาย และในเชิงความสัมพันธ์ของพยาธิวิทยาและรังสีวิทยา ซึ่งความรู้และความเข้าใจทาง พยาธิวิทยาที่ถูกต้องมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเรียนรู้ทางรังสีวิทยาที่มีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้ว ระบบการเรียนการ สอนเพื่อเป็นรังสีแพทย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดานั้น ผู้เรียน จะมาเข้าเรียน AIRP RadPath Correlation Course เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อการนำไปสู่การเป็นรังสีแพทย์ที่สมบูรณ์แบบ

ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของการนำองค์ความรู้ที่ AIRP สั่งสมมานานกว่า 60 ปี มาสอนใน ประเทศไทย โดยจะแบ่งการเรียนเป็นครั้งละ 4 วัน จำนวน 4 ครั้ง ( 1 รอบ) เพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาของทุกระบบ ใกล้เคียง กับที่สอนในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้รังสีแพทย์ไทย รังสีแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งพยาธิแพทย์ และ แพทย์ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องและสนใจ แต่ไม่มีโอกาสไปเข้าเรียนคอร์สนี้ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยได้แนบก าหนดการประชุม และค่าลงทะเบียนมาพร้อมกับจมหมายฉบับนี้และ ขอเชิญชวนแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของการประชุมได้ที่ http://www.rcrt.or.th/AIRP4/speaker.php

ในนามของคณะกรรมการอำนวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ อันดีจากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัญชลี ชูโรจน์)

ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด ตารรางการประชุม
ดาวน์โหลด อัตราค่าลงทะเบียน

 

AAR 2017

AAR 2017 97

AAR 2017 ORGANISING CHAIRMAN MESSAGE

DR. AMRAN A RAHMAN

Dear Colleagues and Friends

I am delighted to welcome you to the 18th Congress of the ASEAN Association of Radiology (AAR 2017) to be held from September 28th to 30th 2017 in Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. 

College of Radiology of Malaysia is extremely proud to host this biennial event which among its aims are to promote cooperation in scientific exchanges and establish closer professional rapport in the region. For this meeting, the theme is ‘Across Borders, Envisioning the Future’. This meeting will incorporate the annual Malaysian Congress of Radiology (MCOR) and for the first time, 4 concurrent tracks are put up to give equal opportunity to the SIG (special interest group) to showcase the respective subspecialty. The interventional SIG through Malaysian Society of Interventional Radiology (MYSIR) will also conduct its annual scientific meeting during the congress. The lectures will include refresher sessions, reporting issues and overview of new developments amongst others. Delegates are also in a treat as the meeting will have speakers from the Radiological Society of North America (RSNA) and the Asian Oceanian Society of Radiology (AOSR) through the joint International Visiting Professor (IVP) program as well as the Asian Oceanian School of Radiology (AOSOR) joint session. 

The venue is in the heart of Kuala Lumpur, a city of contrast and diversity. It is merely a five minute walk to the iconic Petronas Twin Towers and Kuala Lumpur Tower. Getting around in Kuala Lumpur is relatively easy with good transport infrastructure. 

I would like to take this opportunity to thank everyone in the organising committee, invited faculty and sponsors for the support and contributions to the meeting. 

Once again I extend my warm greetings to all participants, I believe you will enjoy the meeting and the beautiful city of Kuala Lumpur.

ABOUT THE CONGRESS

This congress will be an interesting and exciting platform for everyone to share their research, experience and knowledge with others and it will be a platform for us to enhance our academic and clinical collaboration with the rest of the world especially with great contribution by all our friends from RSNA / AOSR International Visiting Professor (IVP) and AOSOR members. 

The format for the congress includes various Special Interest Group sessions, industry sponsored symposia, oral presentations, poster presentations, AAR-AOSOR Conjoint session and RSNA / AOSR International Visiting Professor (IVP). The comprehensive multi-concurrent session format of the programme is designed to provide sponsors and exhibitors with maximum access to delegates throughout the congress’ duration and with associated advertising and promotional opportunities.

ORGANISING & SCIENTIFIC COMMITTEE

AAR

Organising Chairman
Dr Amran Abdul Rahman
Scientific Chairman
Prof Dr Norlisah Mohd Ramli

SCIENTIFIC COMMITTEE

Body Imaging
Dr Umarani Ann Ranjini Sivarajan
Breast
Dr Shantini A Arasaratnam
Cardiac
Dr Norzailin Abu Bakar
Molecular Imaging
Professor Dato’ Dr Abdul Jalil Nordin
Musculoskeletal
Dr Maizatul Jamny Mahmood
Neuroradiology
Professor Dr Kartini Rahmat
Paediatric
Dr Zaleha Abd Manaf

Trade and Exhibitions
Dr Abdul Rahman Mohamad
IT Committee
Dr Hafiz Git Kim Ann

RSNA / AOSR IVP COORDINATORS

Dr Farhana Fadzli – UM
Dr Aida Widure – UKM
Dr Ahmad Tarmizi Musa – USM
Dr Ezamin Abdul Rahim – UPM

MYSIR

Organising Chairman
Assoc Prof Dr Rozman Zakaria
Scientific Chairman
Dr Anis Shafina Mahfudz
Committee
Dr Nik Azuan Nik Ismail
Dr Nur Adura Yaakup

Link to the websithttp://www.aar2017.com

Facebook page https://www.facebook.com/RadiologyAAR2017/Dear Colleagues and Friends

I am delighted to welcome you to the 18th Congress of the ASEAN Association of Radiology (AAR 2017) to be held from September 28th to 30th 2017 in Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia. 

College of Radiology of Malaysia is extremely proud to host this biennial event which among its aims are to promote cooperation in scientific exchanges and establish closer professional rapport in the region. For this meeting, the theme is ‘Across Borders, Envisioning the Future’. This meeting will incorporate the annual Malaysian Congress of Radiology (MCOR) and for the first time, 4 concurrent tracks are put up to give equal opportunity to the SIG (special interest group) to showcase the respective subspecialty. The interventional SIG through Malaysian Society of Interventional Radiology (MYSIR) will also conduct its annual scientific meeting during the congress. The lectures will include refresher sessions, reporting issues and overview of new developments amongst others. Delegates are also in a treat as the meeting will have speakers from the Radiological Society of North America (RSNA) and the Asian Oceanian Society of Radiology (AOSR) through the joint International Visiting Professor (IVP) program as well as the Asian Oceanian School of Radiology (AOSOR) joint session. 

The venue is in the heart of Kuala Lumpur, a city of contrast and diversity. It is merely a five minute walk to the iconic Petronas Twin Towers and Kuala Lumpur Tower. Getting around in Kuala Lumpur is relatively easy with good transport infrastructure. 

I would like to take this opportunity to thank everyone in the organising committee, invited faculty and sponsors for the support and contributions to the meeting. 

Once again I extend my warm greetings to all participants, I believe you will enjoy the meeting and the beautiful city of Kuala Lumpur.

ABOUT THE CONGRESS

This congress will be an interesting and exciting platform for everyone to share their research, experience and knowledge with others and it will be a platform for us to enhance our academic and clinical collaboration with the rest of the world especially with great contribution by all our friends from RSNA / AOSR International Visiting Professor (IVP) and AOSOR members. 

The format for the congress includes various Special Interest Group sessions, industry sponsored symposia, oral presentations, poster presentations, AAR-AOSOR Conjoint session and RSNA / AOSR International Visiting Professor (IVP). The comprehensive multi-concurrent session format of the programme is designed to provide sponsors and exhibitors with maximum access to delegates throughout the congress’ duration and with associated advertising and promotional opportunities.

ORGANISING & SCIENTIFIC COMMITTEE

AAR

Organising Chairman
Dr Amran Abdul Rahman
Scientific Chairman
Prof Dr Norlisah Mohd Ramli

SCIENTIFIC COMMITTEE

Body Imaging
Dr Umarani Ann Ranjini Sivarajan
Breast
Dr Shantini A Arasaratnam
Cardiac
Dr Norzailin Abu Bakar
Molecular Imaging
Professor Dato’ Dr Abdul Jalil Nordin
Musculoskeletal
Dr Maizatul Jamny Mahmood
Neuroradiology
Professor Dr Kartini Rahmat
Paediatric
Dr Zaleha Abd Manaf

Trade and Exhibitions
Dr Abdul Rahman Mohamad
IT Committee
Dr Hafiz Git Kim Ann

RSNA / AOSR IVP COORDINATORS

Dr Farhana Fadzli – UM
Dr Aida Widure – UKM
Dr Ahmad Tarmizi Musa – USM
Dr Ezamin Abdul Rahim – UPM

MYSIR

Organising Chairman
Assoc Prof Dr Rozman Zakaria
Scientific Chairman
Dr Anis Shafina Mahfudz
Committee
Dr Nik Azuan Nik Ismail
Dr Nur Adura Yaakup

Link to the websithttp://www.aar2017.com

Facebook page https://www.facebook.com/RadiologyAAR2017/

AAR 2017 98
AAR 2017 99
AAR 2017 100
AAR 2017 101
AAR 2017 102

The 73rd Korean Congress of Radiology (KCR 2017)

The 73rd Korean Congress of Radiology (KCR 2017) 103
Congress TitleThe 73rd Korean Congress of Radiology (KCR 2017)
DateOctober 25 (Wed) – 28 (Sat), 2017
VenueCoex, Seoul, Korea Location
Official LanguageEnglish & Korean
Hosted byThe Korean Society of Radiology
Secretariat OfficeInSession International Convention Service, Inc.
4 Fl., 10, Yeoksam-ro 7-gil, Gangnam-gu, Seoul 06244, KoreaE-mail: [email protected]Tel: +82-2-3452-7241Fax: +82-2-521-8683
Important DatesAbstract Submission Ends  May 31 (Wed), 2017Abstract Acceptance NoticeJuly 5 (Wed), 2017Presenter Registration EndsJuly 31 (Mon), 2017Early Registration EndsJuly 31 (Mon), 2017Pre-registration EndsAugust 31 (Thu), 2017Hotel Reservation EndsAugust 31 (Thu), 2017

For further detail please visit http://www.kcr4u.org/

INTENSIVE COURSE ON VASCULAR IMAGING

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ

INTENSIVE COURSE ON VASCULAR IMAGING 112

กำหนดการ
https://www.radiologythailand.org/images/upload/editor/2/images/Intensive%20course%20R1.pdf

INTENSIVE COURSE ON VASCULAR IMAGING 113
INTENSIVE COURSE ON VASCULAR IMAGING 114

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

สามารถดาวดาวน์โหลfได้ที่ https://www.radiologythailand.org/images/upload/editor/2/images/Registration%20Form_Thai%20version.pdf

INTENSIVE COURSE ON VASCULAR IMAGING 115

HIMSS AsiaPac16 Conference & Exhibition in Bangkok 23 to 26 Aug 2016

In today’s digital age – more than ever before – the concept of patient-centered care has taken root.

In this care model, there is enhanced healthcare provider and patient interaction aided by IT.

The end result? Improved efficiency, safety, satisfaction and outcomes.

Many healthcare systems are rapidly transforming to adopt a more patient-centered approach to care. Complimenting this effort is the increased involvement from tech-savvy and better-informed patients with their caregivers.

However, achieving digital and patient-centered care is a complex process that requires clear definitions, methods of measurement, adoption of technologies and cultural changes.

Attend HIMSS AsiaPac16 to be equipped with the knowledge you need to get there.

HIMSS AsiaPac16 Conference & Exhibition in Bangkok 23 to 26 Aug 2016 116

Credit : https://www.himssasiapacconference.org/

The 11th Congress of Asian Society of Cardiovascular Imaging (ASCI 2017)

The 11th Congress of Asian Society of Cardiovascular Imaging (ASCI 2017) 117

TOPICS  include

Cardiovascular CT
Cardiovascular MRI
Nuclear cardiology
Echocardiography
Angiography
Ischemic heart disease
Cardiomyopathies
Structural, valvular and pericardial disease
Congenital heart disease
Vascular and pulmonary disease

ABSTRACT SUBMISSION   >>>>> WITH 50% OFF FOR REGISTRATION FEE

(Submission period  1 Nov 2016 – 18 Jan 2017)

PLEASE VISIT WEBSITE …. http://www.c-linkage.co.jp/asci2017/index.html

Download application form

Download announcement