รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

Menu

กิจกรรมรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วม ประชุม อนุกรรมการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562

จุลสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 2
จุลสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 3
จุลสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 4
จุลสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 5
จุลสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 6

ด้วยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ด้วยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย จะจัดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Patient dose in interventional radiology” ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น – 15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2-3 ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

ขอเชิญชวนให้บุคลากรที่ทำงานทางด้านรังสีร่วมรักษา ซึ่งประกอบไปด้วย รังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค และนักฟิสิกส์การแพทย์ จำนวนไม่เกิน 6 คน/สถานบันหรือโรงพยาบาล

เข้าร่วมประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2ZkrMdd งานนี้ไม่มีค่าลงทะเบียน และรับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่งเท่านั้น เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 กันยายน 2562

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนสมัครสมาชิก โดยละเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนรังสีแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักฟิสิกส์ นักรังสีเทคนิค พยาบาล ผู้ที่ทำงานในด้านรังสีวิทยาสาขาใดสาขาหนึ่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี สมัครสมาชิกรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562

สามารถส่งใบสมัครมาได้ที่

[email protected]

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-7166583

จุลสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 9

งานประชุมวิชการรังสีสัญจรภาคอีสาน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561

งานประชุมวิชการรังสีสัญจรภาคอีสาน ณ โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2561

จุลสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 10

กิจกรรมมอบเงินบริจาครพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร

คณะกรรมการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนให้กับรพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางรังสี โดยเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันนำเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 613,900 บาท ไปมอบให้แก่รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางรังสีต่อไป

จุลสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 11

รังสีสัญจรภาคอีสาน 2561

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร 

ขอเชิญชวนบุคลากรทางรังสีวิทยาและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวิชาการ “รังสีสัญจรภาคอีสาน 2561”
จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 08.45-16.00 น. ห้องประชุม 1 , 2 ณ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
และในวันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 2561 จะมีการเดินทางนำเงินบริจาคมอบให้แก่ รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่หมายเลขบัญชี 016-452294-4 ชื่อบัญชี นพ.นรา แววศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช

จุลสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 12

คลิกรูปภาพ

โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมกรุณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่องเพื่อประโยชน์ในการได้รับข่าวสารการประชุม

หมายเหตุ : งานประชุมรังสีสัญจรไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เท่านั้น  

กรุณาตอบกล้บการเข้าร่aวมประชุม และส่งกลับยัง

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย 

โทรสาร 02-7165964   

อีเมล : [email protected] , [email protected]

ติดต่อสอบถามข้อมูลเติม ได้ที่ 02-7165963 , 02-7166583

รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการอำนวยการรังสีวิทยาสมาคม

  • รายชือผู้สมัครทีม 1  download
  • CV หัวหน้าผู้สมัคร ทีม 1 download
  • รายชื่อผู้สมัครทีม 2 download
  • CV หัวหน้าผู้สมัคร ทีม 2 download