แบบฟอร์มการลงทะเบียน First Thailand conference AI in Medical Imaging 1

ปิดรับลงทะเบียน

First Thailand conference AI in Medical Imaging

วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564
การประชุมออนไลน์ Zoom Webinar