logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

radiologythailand member

ประชุมวิชาการร่วมกับรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่17 27-29 พ.ย. – พร้อมเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจหน่วยงานรังสีวิทยาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562

รพ.50 พรรษา

รพ.เขื่องใน

รพ. วารินชำราบ

รพ. สำโรง