รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

การประชุม

การประชุม/ศึกษาต่อเนื่อง

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 2562

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี