logo-ราชวิลัยรังสีแพท

รังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

RADIOLOGICAL SOCIETY OF THAILAND

จำนวนสมาชิกปัจจุบัน

2420

แจ้งประกาศและประชาสัมพันธ์

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

เรื่อง การประชุม First Thailand conference AI in Medical Imaging.

ด้วยรังสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยจะมีการจัดการประชุม First Thailand conference AI in Medical Imaging ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ รูปแบบการจัดงานจะเป็นในรูปแบบon-site ซึ่งจะมีการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจัด AI show case ที่น่าสนใจมากมาย สำหรับทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว สามารถกดลงทะเบียนผ่านช่องทางลิงค์ที่แนบมา หรือสามารถสแกน QR code ผ่านโปสเตอร์การประชุม เพื่อลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัด 150 ท่านเท่านั้น!!!

บทความที่น่าสนใจ